Tereny przemysłowe

DZIAŁKI PRZEMYSŁOWE NA SPRZEDAŻ


Działki przeznaczone pod różnego rodzaju działalność handlową, produkcyjną, magazynową oraz logistyczną.

DZIAŁKI PRZEMYSŁOWE NA SPRZEDAŻ

Działki przeznaczone pod różnego rodzaju działalność handlową, produkcyjną, magazynową oraz logistyczną.

Numer ewidencyjny, powierzchnia całkowita i przeznaczenie działek:
8,23ha (82.334m²). 6 działek:

163/162 PT1T/00056983/0 – 23.200 m²

163/46   PT1T/00065799/9 – 18.656 m²

163/161 PT1T/00065799/9 –   2.400 m²

163/160 PT1T/00065799/9 –   3.700 m²

163/140 PT1T/00074694/9 – 17.233 m²

163/142 PT1T/00074695/6 – 17.145 m²

Istnieje możliwość ukształtowania powierzchni działki na indywidualne życzenie.

Działki idealnie sprawdzą się pod różnego rodzaju obiekty produkcyjne, czy przemysłowe, składy oraz magazyny.

Pramoninių sklypų pardavimas Lenkijoje
Główne zalety naszych działek

Nasze działki położone są w przemysłowej części miasta. Stare budynki zostały wyburzone, a teren oczyszczony. Działki można przeznaczyć pod budowę obiektów o różnych funkcjach przemysłowych. Bardzo wygodny jest także regularny kształt działek.

Wokół wszystkich sześciu naszych działek rozwinięta jest też niezbędna infrastruktura: asfaltowe drogi dojazdowe, sieć bardzo wysokiego napięcia, czy stacje uzdatniania wody.

Ze względu na doskonałą lokalizację, w tym regionie działalność prowadzi wiele wiodących na swoich rynkach firm. Są to przedsiębiorstwa z wielu różnych branż.

Znajdziemy wśród nich takie firmy jak: „IKEA“, „FM LOGISTIC“, „DSV“, „MEGATECH INDUSTRIES TOMASZOW ”, „PARADYZ“, „BALEX METAL“ oraz magazyny rozmaitych centrów handlowych.

Prosimy o kontakt, a chętnie udzielimy odpowiedzi na dowolne pytanie dotyczące działek przemysłowych.


Główne zalety naszych działek

Nasze działki położone są w przemysłowej części miasta. Stare budynki zostały wyburzone, a teren oczyszczony. Działki można przeznaczyć pod budowę obiektów o różnych funkcjach przemysłowych. Bardzo wygodny jest także regularny kształt działek.

Wokół wszystkich sześciu naszych działek rozwinięta jest też niezbędna infrastruktura: asfaltowe drogi dojazdowe, sieć bardzo wysokiego napięcia, czy stacje uzdatniania wody.

Ze względu na doskonałą lokalizację, w tym regionie działalność prowadzi wiele wiodących na swoich rynkach firm. Są to przedsiębiorstwa z wielu różnych branż.

Znajdziemy wśród nich takie firmy jak: „IKEA“, „FM LOGISTIC“, „DSV“, „MEGATECH INDUSTRIES TOMASZOW ”, „PARADYZ“, „BALEX METAL“ oraz magazyny rozmaitych centrów handlowych.

Prosimy o kontakt, a chętnie udzielimy odpowiedzi na dowolne pytanie dotyczące działek przemysłowych.

Nowa droga i infrastruktura!

Atrakcyjna lokalizacija

Rejon Tomaszowa Mazowieckiego liczy ponad 188 000 mieszkańców (67 000 z miasta i 121 000 z okolic). To optymalny wskaźnik demograficzny zapewniający wystarczającą siłę roboczą dla obiektu handlowego/przemysłowego.

Miasto znajduje się w centralnej części Polski, dzięki czemu charakteryzuje się doskonałym pod względem strategicznym położeniem.

Przez miasto przebiega międzynarodowa trasa europejska E67 pokrywająca się na terenie kraju z drogą krajową S8, która łączy Helsinki – Rygę – Warszawę – Wrocław – Pragę oraz Warszawę – Katowice, co stanowi dogodne połączenie drogowe zarówno z całą Polską, jak i państwami sąsiadującymi.

Dodatkowym atutem tej lokalizacji jest również doskonale rozwinięty system połączeń kolejowych.

Adres i lokalizacja: ul. Piaskowa 122-150, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Polska.
Adres i lokalizacja: ul. Piaskowa 122-150, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Polska.

W Polsce centralnej – na terenie doskonałym pod różnego rodzaju działalność handlową i magazynową.

Odległości:

0

Warszawa

0

Autostrada

S8/E67

0

Częstochowa

0

Łódź

0

Urząd Celny

0

Kielce

Kontakt

SC „ARNAS“

Ul. Piaskowa 122-150, 97-200

Tomaszów Mazowiecki, Polska

REG 10031 6579, NIP 773 237 93 04

Skontaktuj się teraz